Att skriva manus

Många är det som redan har en film som i stora drag redan är skriven i tankarna men som inte lyckats få ner den på papper. Att skriva en artikel eller till och med en novell är relativt lätt att åtminstone koma igång med. Att skriva filmmanus skiljer sig mycket ifrån annat skrivande, både i stil och format. Att vara beskrivande om tankar och känslor handlar inte om att skriva fantasifullt utan snarare bör man vara så konkret som möjligt. Filmen har till skillnad från litteraturen inte bara fantasin som skådeplats utan även bild och ljud tillgängligt för att få fram känslor till publiken.

Så du har en idé till en film? Som du säkert redan märkt är det inte bara att sätta igång och skriva. Så hur går man från tanke till färdigt manus? Här är lite tips för att komma igång.

Börja från början

Första steget är såklart att få ner själva idén på papper, i detta steg behöver man inte tänka på formatet utan se det som en första skiss. När idén är på pränt så kan man fastställa filmens budskap och grundläggande historia. Här skriver man en synopsis och kommer då upptäcka om filmen håller ihop eller inte. Först därefter går man vidare till att skriva själva manuset.

Längd

Så hur långt ska manuset vara? Det är såklart svårt att avgöra hur mycket tid en sida blir på duken, men ofta brukar man säga en minut per sida. Det är såklart svårt att översätta en sida dialog och en sida som beskriver miljö, men ett bra sätt att avgöra är att spela upp filmen för sig själv i huvudet medans man har klockan igång. Ofta är detta väldigt nära sanningen, speciellt med lite övning.

Kill your darlings är ett välkänt uttryck inom filmen, det är få som skriver ner allt precis som slutresultatet kommer bli med en gång. Det är lätt att skriva mycket mer än vad som behövs, men det är samtidigt en metod för att få fram det bästa. Ta bort allt som inte är nödvändigt för handlingen och behåll det bästa helt enkelt.

Format och lätt att göra fel

Det fanns olika format tidigare för film och TV men idag är det den amerikanska stilen som gäller där allt sker i löpande text, det finns specifika formatregler för detta. Det är bra att ha koll på dessa från början för att undvika misstag.

En annan sak som är viktigt att tänka på är att när man skriver för film så är det syn och hörsel som används, det går inte att gestalta en karaktär med något som inte syns eller hörs. Det är även viktigt att tänka på att det är berättelsen som är det viktiga, inte regin. Att vara för specifik om kameravinklar och exakt hur scenen ska se ut lämnar lite till övers för det kreativa arbetet som regissörer, fotografer och scenografer utför. Med det sagt så ska man inte utelämna detaljer som behövs, det är fortfarande viktigt såklart. Däremot så kan man ofta förmedla miljön utan att vara för ingående, det är bra att vara konkret utan att vara detaljstyrd.

Att skriva manus skiljer sig som du ser mycket från litteraturen och det är viktigt att ha detta i åtanke redan från början. Skriv för verkligheten, inte fantasin och följ formatreglerna.